CISCO АКАДЕМИЯ

Във връзка с необходимостта от обучение в ИТ и като следваща стъпка за обучението на ученици, студенти и служители в частни и обществени организации в България по информационни и комуникационни технологии е препоръчително да се проучи вече съществуващият опит на водещи световни компании в тази област. Като стъпка в тази посока е прилагането на програми и курсове за обучение в "CISCO - Мрежова академия". Това са 4 курса, предлагани по световната програма "Мрежова академия". Курсовете са разработени в сътрудничество с други водещи компании като Hewlett-Packard, Sun Microsystems и Panduit. Висока квалификация и гъвкавост в съвременните комуникационни решения. По програмата за обучение, разработена от CISCO, се преподава в различни образователни институции и организации с идеална цел в целия свят. Теоретичните постановки са обвързани с практически занятия на реално мрежово оборудване. Програмата CISCO Мрежова академия предоставя възможности на всички желаещи специализирани знания в областта на мрежовите технологии. Придобитите умения са предпоставка за вземане на професионални решения при проектиране, изграждане и поддръжка на комуникационни системи. Завършилите академията получават възможност да продължат своето образование в областта на информационните технологии или да работят като мрежови специалисти.