Информация за курса

ПРОГРАМА НА МРЕЖОВАТА АКАДЕМИЯТА НА CISCO
Програмата на Мрежовата академия на Cisco се състои от 4 семестъра по 70 часа. Нейната цел е да осигури на участниците знания в областта на информационните технологии и умения, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Това дава възможност на курсистите да си намерят работа и/или да продължат своето образование и обучение в областта на информационните технологии и компютърните мрежи. Програмата Cisco Networking Academy предоставя възможността курсистите да придобият две нива на сертификация: Cisco Certified Networking Associate (CCNA) - сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи, и Cisco Certified Networking Professional (CCNP) - сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи, което е по-високото ниво. Придобилите сертификат по програмата CCIE притежават експертни умения, признати по цял свят. Широко разпространено е мнението, че те са възможно най-високо квалифицираният персонал в комуникациите.